HomeShare
Article

Smart Zone Workshops

Vier slimme weetjes die voortkomen uit de City of Things workshops

Scroll

1. Deze thema’s zijn belangrijk 

Mobiliteit is het grootste issue en zou aan de hand van technologie slimmer kunnen. Veiligheid in een slimme stad is iets waar elke burger mee zit.

Infrastructuur  heeft in een slimme stad geen gebreken, daarom is het belangrijk om in te zetten op verbetertrajecten. Slimme technologie en Internet of Things helpen een handje mee.

Maar, werd ons op het hart gedrukt, zorg dat alle toepassingen inclusief en toegankelijk zijn voor elk type burger. Deze  opmerking geldt ook voor communicatie  in een slimme stad.

Vuiligheid  werd als laatste topic aangehaald. Een schone stad is een stad waar zwerfvuil uitgesloten is.

Als  we de thema’s mobiliteit en infrastructuur uitspitten, merken we dat  vooral de kwaliteit van wegen en voetpaden onder vuur ligt en dat het gevaarlijk druk kan zijn in de Smart Zone. Parkeren  is niet altijd evident en sluipverkeer aanpakken is een uitdaging. Verder  kunnen verkeerslichten een pak slimmer worden gemaakt.

2. De prijs voor de beste wijk gaat naar Sint-Andries

Bewoners van deze wijk zijn in het algemeen erg tevreden over de sociale activiteiten en het buurtgevoel. De historiek van de wijk dragen ze hoog in het vaandel. De veelheid aan groene plekjes en parken maken het vertoeven in deze buurt uiterst aangenaam.

3. Communicatie is key

Bewoners vrezen dat het door de digitalisering steeds moeilijker zal worden om bepaalde bewonersgroepen te bereiken. Senioren en anderstaligen zijn wel blij dat er publieke computers zijn. Openbarewifi is dan weer voor jongeren een must.

4. In 2018 …

Dit  jaar zal er vooral ingezet worden op de bovenstaande thema’s. Frustraties over mobiliteit moeten bespreekbaar blijven. Betrokken  bewoners zijn van belang. 

Zoom  in op de details via deze infographic

Ben  je bereid om ook in 2018 mee te werken aan een slimmere stad? Schrijf  je hier in als smart citizen. 

Ook  in 2018 zit je voor  slimme ontwikkelingen op de eerste rij via deze Facebookpagina

Gerelateerd

Deze website maakt gebruik van cookies met als enige doel het analyseren van surfgedrag, zonder enige commerciële insteek. Lees er hier meer over.

Accepteer cookies